20 nye millioner fra Gjensidigestiftelsen

Scandinavian ArtFriluftsrådene, DNT og reiselivet har sett fordelene med å forene krefter om et felles verktøy som vil sikre enda bedre tilrettelegging i naturen. En felles håndbok vil bidra til flere og mer tilgengelige naturopplevelser over hele Norge. Gjensidigestiftelsen bidrar med 20 millioner som vil hjelpe reiselivet i Norge.

Dette samarbeidet blir nyttig for mange ulike brukergrupper. Den generelle folkehelsen har nytte av dette og også reiselivsnæringen. Et felles verktøy for merking, skilting og gradering av turløyper blir til i dette samarbeidet. Continue reading

Norgesferie

En undersøkelse viser at i Norge er turister generelt svært tilfredse med norgesferien, men noen er mer fornøyd enn andre. De som er mest fornøyd med ferien i Norge er russiske turister. 85 prosent av russere som ferierer i Norge svarer at de er meget fornøyd med ferien.

De mest fornøyde gjestene i skandinavia er Svenskene, som er mer fornøyd med norgesferien enn danske turister. De minst fornøyde er reisende fra Sør-Europa, viser turistundersøkelsen. Continue reading

Ryvang i Sylen

Lamb BlomstRyvang ligger i Sylen lengst øst i Femundsmarka og tilhører Engerdal kommune.
Engerdal kommune består av 2 nasjonalparker 1 landskapsvernområde og 6 naturreservater. Det er spesielle regler for friluftsliv men et ideelt område for rekreasjon.

Femundsmarka er den største nasjonalparken i Engerdal og ligger mellom svenskegrensa og Femund. Villmarksområdet Femundsmarka favner furuskog, snaufjell, innsjøer og elver, og er populær for sportsfiske og friluftsliv. Continue reading

Grøvelsjøen

I Grøvelsjøen naturreservat vokser fjellbjørkeskog opp til 900 meters høyde over havet. Dette er Grenselandets minste område og det spesielle med området er strandlinjene man kan se i dalsidene.

Den beste måten å komme seg hit er med båt fra Sjöstugan ved sørenden av Grøvelsjøen. Forrvirrende er det kanskje at Grøvelsjøen ikke ligger i Grøvelsjøen naturreservat men i Långfjällets naturreservat på den svenske siden. Naturreservatet ligger ved nordenden av sjøen. Continue reading

Landskap og vegetasjon

Landskap og vegetasjonLandskapet rundt Ryvang er preget av den siste istiden. Et morenedekke og bergrunnen viser til isbreens bevegelse. Noen steder er eskere og morenerygger vesentlige i landskapet, som er blitt til av rygger av grove steinblokker og løsmasser som ble skjøvet foran isbreen, og sand og småstein som fulgte elvene under isbreen. Mange steder ser man kampesteiner spredt rundt over landskapet, kollosser som ble liggende igjen da breen trakk seg tilbake. Man kan også se strandlinjer etter bresjøer, spesielt ved Grøvelsjøen der et naturreservat er opprettet for å ivareta dette naturfenomenet. Continue reading