Ryvang i Sylen

Lamb BlomstRyvang ligger i Sylen lengst øst i Femundsmarka og tilhører Engerdal kommune.
Engerdal kommune består av 2 nasjonalparker 1 landskapsvernområde og 6 naturreservater. Det er spesielle regler for friluftsliv men et ideelt område for rekreasjon.

Femundsmarka er den største nasjonalparken i Engerdal og ligger mellom svenskegrensa og Femund. Villmarksområdet Femundsmarka favner furuskog, snaufjell, innsjøer og elver, og er populær for sportsfiske og friluftsliv. Continue reading

Grøvelsjøen

I Grøvelsjøen naturreservat vokser fjellbjørkeskog opp til 900 meters høyde over havet. Dette er Grenselandets minste område og det spesielle med området er strandlinjene man kan se i dalsidene.

Den beste måten å komme seg hit er med båt fra Sjöstugan ved sørenden av Grøvelsjøen. Forrvirrende er det kanskje at Grøvelsjøen ikke ligger i Grøvelsjøen naturreservat men i Långfjällets naturreservat på den svenske siden. Naturreservatet ligger ved nordenden av sjøen. Continue reading