20 nye millioner fra Gjensidigestiftelsen

Scandinavian ArtFriluftsrådene, DNT og reiselivet har sett fordelene med å forene krefter om et felles verktøy som vil sikre enda bedre tilrettelegging i naturen. En felles håndbok vil bidra til flere og mer tilgengelige naturopplevelser over hele Norge. Gjensidigestiftelsen bidrar med 20 millioner som vil hjelpe reiselivet i Norge.

Dette samarbeidet blir nyttig for mange ulike brukergrupper. Den generelle folkehelsen har nytte av dette og også reiselivsnæringen. Et felles verktøy for merking, skilting og gradering av turløyper blir til i dette samarbeidet.

En merkehåndbok for vandring er blitt utgitt i årevis av Den Norske Turistforening. Denne har blitt revidert en rekke ganger, og de siste utgavene sammen med Friluftsrådenes Landsforbund. Da arbeidet med ny håndbok ble satt i gang var det en naturlig framgang å inkludere reiselivet som samarbeidspartner.

Et positivt samarbeid mellom DNT og reiselivet er allerede etablert gjennom det nasjonale prosjektet for «Skilting og gradering av turløyper». Dette er en satsing som ledes av Innovativ Fjellturisme og blir gjennomført med økonomisk bistand fra Innovasjon Norge og i tett samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway, markedsorganisasjonen Fjell-Norge og Nordnorsk Reiseliv i tillegg til DNT.

Gjensidigestiftelsen arbeider for en sunnere og mer aktivt Norge, og har tatt initiativet til et samarbeid med fylkeskommunene og lokale lag og organisasjoner. Gjennom denne satsingen vil flere tusen turløyper over hele landet bli merket etter nye bedre retningslinjer. Målet er å få mange flere ut på hverdagsturer i nærmiljøet, sier Einar Holsvik som er prosjektansvarlig i Gjensidigestiftelsen.