Grøvelsjøen

I Grøvelsjøen naturreservat vokser fjellbjørkeskog opp til 900 meters høyde over havet. Dette er Grenselandets minste område og det spesielle med området er strandlinjene man kan se i dalsidene.

Den beste måten å komme seg hit er med båt fra Sjöstugan ved sørenden av Grøvelsjøen. Forrvirrende er det kanskje at Grøvelsjøen ikke ligger i Grøvelsjøen naturreservat men i Långfjällets naturreservat på den svenske siden. Naturreservatet ligger ved nordenden av sjøen.

Er man glad i å gå fjelltur kan man ta turen fra Hävlingstugorna eller Svukuriset, eller om vinteren gå over isen på sjøen.

Terrassene man ser oppe i fjellsidene ved sjøen er spor etter en stor innsjø som var her for circa 10 000 år siden. Grøvelsjøen ble til da smeltevann fra den enorme innlandsisen demmet opp. Langs strendene slo bølgene inn og skylte grus og sand vekk fra strandlinjene man nå kan se. Da Carl vin Linné oppdaget disse stripete fjellsidene i 1734 trodde man de viste hvor høyt vannet sto under syndefloden. Ovenfor strandlinjene kan andre spor fra istiden ses, kalt spylerenner, slukrenner og slukåser. Disse går henholdsvis parallelt og vinkelrett mot fjellsiden.

I innsjøen kan man se vraket av en Heinkel 111 som nødlandet på innsjøen under andre verdenskrig.

Rein har beitet i dette området i århundrer. Rørossamen Lars Holm hadde sin base på Sylen på 1800-tallet. Familien melket simlene, lagde ost og garvet skinn. Naturreservatet er nå en del av Elgå reinbeitedistrikt og er Norges sørligste samiske reinbeiteområde. Rein som tilhører samene i Svahken Sijte beiter her.